The good book

DDen goda boken! Det får bli namnet på den lilla bok som finns här till vänster. Det passar ju bra både med tanke på vad boken innehåller och även dess funktion. Boken är en s. k. trädmeny där man kan klicka sig fram hur man vill. Det är ett Javascript som är föränderligt vartefter man klickar. Avsikten med menyn är ju att menyn inte ska ta större plats än man för närvarande behöver.

Den fungerar på det viset att man kan klicka på plusrutorna för att få fram mer om det ämne som står angivet vid sidan av den stängda boken. Då ändrar sig rutan och visar ett minustecken samtidigt som boken öppnar sig och under boken uppenbarar sig ett antal nya böcker med rubriker. Och med dem kan man göra likadant ända till man kommer till ett enskilt dokument. Där är det stopp.

Om man klickar på minustecknet så stänger sig boken samtidigt som underliggande böcker försvinner och tecknet i rutan återgår till att bli ett plus.

Om man istället klickar på den stängda boken så öppnar sig boken precis som ovan, med allt vad där är sagt. Men dessutom kommer det upp en sida med lite uppgifter eller intressant läsning om det ämne som är angivet vid sidan av boken.

Och klickar man på ett dokument så kommer det fram ett recept eller ett tips om dryck, eller flera. Och för att stänga igen så är det ju bara att klicka på minustecknen.

Vi tror att det går snabbt att lära sig navigera med detta Javascript och hoppas ni hittar något som ni tycker om och att ni har en trevlig läsning.

Om ni får problem eller har synpunkter, kontakta: Webmaster Arne