Arbetsförmedlingen 
Såvitt man kan se så finns det drygt 70 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen just nu! Man kan lätt föreställa sig att de flesta kanske bara är lediga nån dag eller två då det är folk som bara byter från det ena till det andra jobbet! Ungeför som bostadsförmedlingen när dom får en ledig fyrarummare att förmedla så blir det inte en bostadslös som får den utan en som har en trea och som då lämnar den till förmedlingen och så håller dom på ner till enrummaren med kokskåp och då bokförs att man har förmedlat fem bostäder vilket är mumma för statistiken! Dock så säger man också på arbetsmarknaden att det är brist på arbetskraft med viss utbildning! Här saknas ingenjörer, datautvecklare, programmerare, vårdpersonal, lärare, poliser, byggnadsarbetare samt att det numera är svårt att få folk till kaféerna för underbetalning! Man undrar osökt hur ett så välorganiserat, genomdatoriserat och statistikförtätat samhälle som Sverige kan få kompetensbrist i arbetskraften. Vi har en omorganiserad Arbetsförmedling med bortåt 10 000 anställda med allt från registrering av arbetslöshetskadern till analys av marknaden. Det måste ankomma på den organisationen att i sina analyser av arbetsmarknaden kunna förutspå vilka kompetenser man bör satsa på och som kommer att behövas om några år. Det var stora diskussioner om detta för många år sedan då vi hade AMS. Jag har för mig att det blev en viss uppryckning efter den diskussionen. Idag verkar det tvärtom ingen som bryr sig om att titta på vad vi behöver framöver då våra behov är så stora och mångfacetterade! Kanhända vi har fel ledning eller fel organisation. Kanske Arbetsförmedlingen lämnats vind för våg av departement och regering! Vad vi med säkerhet vet är att det måste ske en uppryckning i en organisation som enkom är till för att arbetsmarknaden skall kunna fungera på ett vettig sätt och att folk som blir arbetslösa skall ha ett verkningsfullt stöd. Ett statligt verk med 10 000 anställda och som kostar nära 5 mijarder varje år! Det är lite skrämmande att vi inte får ut mer av dessa 10 000 och de fem miljarderna!

[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre408 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3.1 / 1035 )
Marknadstänkandet och nyliberalismen 
Marknadstänkandet och nyliberalismen har tagit ett totalt grepp, även om de som studerar till ekonomer och som (fortfarande) tillerkänner sig ett socialdemokratiskt tänkande! (Det blir väl inte så långvarigt)
Återigen så dras de gamla harangerna om att det är den dåliga "rörligheten" på bostadsmarknaden som gör att det blir färre bostäder.

När det gäller människans tillgång på pengar så är det som vanligt helt rätt att göra bostadskarriär. Men då det gäller mångårigt och tålmodigt köande till attraktiva och billiga hyresrätter så gäller inte detta utan då ska man så snart som möjligt lämna sin lägenhet för att andra som inte köat ska få ta över den bara för att lägenheten är stor, billig och attraktiv!
De som efter många år, när ungarna flugit ut och man lyckats få en marginal mellan hyreskostnaden, andra nödvändiga kostnader och resterande del av inkomsten så ska man byta bostad och göra sig beroende av hyresbidrag som då naturligtvis "äter upp" marginalen samt också ger en lägre och trångare bostadsstandard!

Om herrar blivande S-ekonomer försöker starta sin ekonomkarriär med den här frågan så råder jag er att istället ägna er åt problemets kärna! Det skenande byggkostnaderna! De galloppernade byggmaterialkostnaderna! De vansinniga prospekteringskostnaderna och de fullkomligt korkade tänkesättet kontra agerandet hos lokalpolitikerna som gnäller om byggkostnader för bostäder när dom i andra änden trissar upp markpriserna!

Andra saker att ta itu med är den pågående smygkontoriseringen i stadskärnorna och de svindlande olagliga "överlåtelsesummorna" av kontors- och butikslokaler som också bidrar till kostnadsökningarna för fastigheter och bostadsbristen.
Eller varför inte ta tag i själva frågan om det ekonomiska systemet som annars brakar ihop förr eller senare! Nån brist på verkliga problem att ta itu med råder inte!
Och att konstatera att Socialdemokraterna har ett misslyckande i hyresregleringen är inte att gå till grunden med problemet. Socialdemokraterna och även andra regeringar har totalt misslyckats och misskött en av de absolut viktigaste politiska frågorna! Bostadsförsörjningen!
Detta genom att "släppa igenom" allt vad marknaden har hittat på och att "bara" försökt stävja detta med just hyresreglering för att skydda de som bäst behöver hjälp. Då är det typiskt att "ekonomerna" alltid och i alla tider försökt att lösa det, inte med att ändra några utav marknadens fördyrande funktioner utan istället att kräva avreglering av det enda lilla skydd som finns inbyggt i systemet!
När det är gjort kommer man att ha en helt marknadsstyrd bostadsmarknad och segreationen som herrar S-ekonomer säger sig vilja motverka, blir totalt genomförd! De som tjänar på det är väl uppenbart!

http://www.dn.se/debatt/hyresregleringe ... egeringen/

[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre423 visningar )   |  permalink  |  related link  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1011 )
Den blomstertid nu kommer....! 
Nu är tiden då det är särskilt vackert i Sverige och turisterna kommer i jämn ström. Dock vet man inte hur dom reagerar för den nedskräpning som pågått sedan en tid tillbaka.
Jag tänker då på den illegala affischeringen och den "nya" sophanteringen!
Det är illegalt uppsatta affischer överallt där det finns en slät fläck. På husväggar om dom så är i marmor, på de nya lyxiga busskurena, på räcken och balustrader. På murar och på monument och konstverk!
När det gäller sopor så har vi ett system där man hämtar i våra soprum och kör det på destruering, helt enligt lagar och förordningar. Men nu har det börjat läggas ut sopsäckar på trottoarerna som lastbilar kommer och hämtar efter ett par dar och kör till, jag vet inte vad? Denna hantering förefaller inte vara i enlighet med bestämmelserna och är troligen billigare än den ordinarie.

Frågan är hur kommunen ställer sig till detta och vad dom tänker göra åt det? Det börjar faktiskt se verkligt illa ut i Stockholm!
Hur svårt kan det vara att stämma/bötfälla dem som är ansvariga för den illegala affischeringen och den avvikande sophanteringen? Det kan aldrig vara förenligt med hälsovårdsbestämmelser att ha sopor liggandes öppet på trottoarena och det kan inte vara rimligt att invånare skall behöva ha påträngande reklam på varje utrymme i det offentliga rummet!


[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre409 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1323 )
"Sänk löneläget i Sverige!" 
Amanda Björkman i DN drar ut en mening ur sitt sammanhang när hon hävdar att Linnea Swedenmark i Aftonbladet påstår att "lägre löner bara ger lägre löner" och ingen annan effekt. Linnea redogör ganska klart och tydligt att det ökar fattigdomen. Och hela Amandas resonemang kan man faktiskt vrida och vända på som ju Amanda så välvilligt har gjort. Hon antyder ganska klart att de lågutbildade inte är värda den lägsta lönen i våra kollektivavtal. Då måste man ju klara ut huruvida det gjorts någon form av arbetsvärdering som klart visar hur mycket det är värt att diska på en restaurang tex. Om alla skulle blankt vägra att diska skulle snart lönen för diskare åka upp ordentligt. Men tyvärr har vi inte en sådan situation i Sverige att man kan säga nej till befintliga arbetsuppgifter. Särskilt inte nu då vi dessutom importerar arbetskraft. Men om vi ser på värdet av att diska utifrån andra aspekter än just marknadens tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Vi kan se till levnadskostnaderna och vi kan se till företagens lönsamhet, och vi kan också se till en arbetsvärdering som tar hänsyn till arbetsinnehållet. Det finns alltså fler parametrar! Det finns ju såna utvärderingar men tyvärr så har dom inte erkänts på marknaden i nån större utsträckning. Hon hänvisar också till "David Brooks som genom en rad studier från USA bekräftar att en höjning av minimilönerna leder till att vissa förlorar sina jobb, då de blir för dyra att anställa i relation till vad de kan erbjuda." Då måste man fråga sig vem som utför dom arbetsuppgifterna, ( OM det är verkliga, nödvändiga arbetsuppgifter ) om ingen arbetsgivare anser sig vilja betala för att få dem utförda? Det är nog snarare så att inge riktiga nödvändiga (lönsamma jobb) försvinner för att lönerna höjs, i varje fall inte om det handlar om 2-3 %-iga lönehöjningar som är det vanliga!
Bakom hela resonemanget som är till synes mycket välmotiverat och resonabelt så skymtar man trots allt en smygande propaganda för att sänka lönerna i landet och då inte bara ingångslönerna för ungdomarna utan också fortsättningsvis i karriären och i ytterligare serviceyrken och även efter en massa år i branchen. Det kommer att bli flera arbetarklasser än vi vill ha. Om vi inte kan erbjuda den invandrande arbetskraften samma villkor som vi redan har så ska vi sluta med invandring av arbetskraft!


[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre417 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1282 )
Pedagogik är uppenbarligen inte Sossarnas starka sida! 
Man har väldigt svårt att förstå hur i övrigt nyktra Socialdemokrater kan ställa sig bakom den nu gällande inkomstskattesituationen med argumentationen att människor har vant sig och inrättat sig efter den situationen. Och att man inte kan gå till val på skattehöjningar! Socialdemokraternas skatteutredning hade till uppgift att se över sin skattepolitik på lång sikt och lämnar via utredaren Leif Pagrotsky beskedet att ingenting skall i stort förändras i nuvarande beskattning. Dessutom anser han att efter 8 år av ROT och RUT-avdrag så är det inte bra att ta bort den skattesubventionen då folk vant sig vid den servicen!
Det uppfattas naturligtvis som ett rent svek av Socialdemokraterna att anamma den inkomstskatteskala som Alliansen sänkt ett antal gånger på så sätt att avsevärda skattesänkningar kommit höginkomsttagarna till del medan den vanliga inkomsttagaren fått väldigt lite om man också betänker att den skattesänkningen ätits upp av andra skatte- och avgiftshöjningar.
För att inte tala om att arbetslösa, sjuka och pensionärer får fortsätta skatta i en högre klass än de som arbetar. Visserligan säger Pagrotsky att det bör bli en justering på det området. Dock vet man ju inte när vi får råd med det, med ett i övrigt orört inkomstskattesystem. Det kanske blir som med en del andra saker som lovats.
Jag har som sagt väldigt svårt att förstå att så många Socialdemokrater på så hög nivå och med sådan i övrigt stark trovärdighet talar starkt för detta skatteförslag. Man motiverar ROT och RUT med att det skapat jobb samt att det gör svarta jobb vita. Om detta tvistar experterna.
Det anmärkningsvärda är dock att dessa människor inte kan se klart att de miljarder som detta kostar statskassan varje år skulle kunna användas inom vård och omsorg och inom utbildningen och där skapa så många fler jobb som vi alla har en gemensam nytta av. Även över- och medelklassen måste väl glädjas åt en bättre skola och en tryggare omsorg och mer kvalificerad vård. Bara det argumentet borde väl vara tillräckligt utan att man också skall behöva framhålla det orättfärdiga i att de lågavlönade skall via skattsedeln delfinansiera hemtjänst åt högre avlönade samt om- och tillbyggnad åt egnahemsägare tillika utlandsboende.
Det är svårt att se det pedagogiska problemet för Socialdemokraterna att förklara detta för väljarna. Därför drar man lätt slutsatsen att det finns en annan agenda bakom det faktum att man biter sig fast i att vi skall fortsätta att skattesubventionera ROT och RUT med lika mycket som hela polisverksamheten kostar varje år.
Det är inte tu tal om att Socialdemokraterna har krupit ganska långt in mot mitten och kanske snart kliver över till höger med en sådan argumentation och en sådan politik. Det tragiska är ju ändå att de socialdemokrater som argumenterar emot ett sådant system blir kallade kommunister och stalinister. Frågan är om inte denna argumentation tyder på att det är viktigare för dagens socialdemokratiska ledargarnityr att vinna valet till varje pris än att göra det med en socialdemokratisk politik!


[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre469 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1782 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nästa> nav_last>>